Tự học Lightroom 4

Các bạn trên diễn đàn tinhte.vn đã rất kỳ công tạo ra các hướng dẫn sử dụng Lightroom từ căn bản đến nâng cao. Xin chia sẻ cùng mọi người nhé

Phần 1

Phần 2:

Đưa ảnh vô Computer – Phần 1

Đưa ảnh vô Computer – Phần 2

Học Lightroom 4 – Sắp xếp hình ảnh trong máy computer

Học Lightroom 4 – 006 Bản quyền hình và lam review

Học Lightroom 4 – 007 Tạo previews và backup

Học Lightroom 4 – 008 Quàn lý ảnh và dùng ổ cứng rời

Học Lightroom 4 – 009 Nâng cấp hình ảnh lên Lightroom 4

Học Lightroom 4 – 010 Hiển thị RAW+JPEG và quản lý Video

Học Lightroom 4 – 011 Làm quen với giao diện để thao tác nhanh nhẹn

Học Lightroom 4 – 012 Đổi tên hình ảnh

Học Lightroom 4 – 013 Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh

Học Lightroom 4 – 014 Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh – phần 2

Học Lightroom 4 – 015 Khác biệt giữa RAW & JPEG trong Lightroom

Học Lightroom 4 – 016 Hiển thị và tìm kiếm ảnh

Học Lightroom 4 – 017 Hiển thị EXIF trên từng tấm ảnh

Học Lightroom 4 – 018 Khác biệt giữa DNG & RAW

Học Lightroom 4 – 019 Lightroom và Photoshop

 

Học Lightroom 4 – 020 Sắp xếp hình ảnh cho HDR & Panorama

 

Học Lightroom 4 – 021 Cài đặt Presets vô Lightroom 4

 

Học Lightroom 4 – 022 Giải thích Preferences – Phần 1

Học Lightroom 4 – 023 Giải thích Preferences – Phần 2

 

Nguồn: tinhte.vn & youtube.com